Upisi

Tko se može upisati u glazbenu školu Zlatka Balokovića? Glazba je umjetnost koja je apstraktna i ne može se dočarati riječima. Za izvrsnost traži mnogo vremena i truda te napornog vježbanja, a zauzvrat nagrađuje svojom ljepotom.

Sve informacije i potrebnu dokumentaciju možete dobiti na našim stranicama i u tajništvu škole.

viola3.mjpg

ŠKOLSKA GODINA 2020/2021

Obavijest o modelu - organizaciji nastave u periodu od 10. svibnja 2021.pdf
Organizacija nastave u periodu od periodu od 03. svibnja 2021.
Upute za aktivaciju i korištenje sustava Yammer, VELJAČA 2021.

Promotivni video za upis u školsku godinu 2020./2021.

INFORMACIJE - OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA ŠK. GOD. 2021/2022
– osnovna glazbena škola i predškolski programi
Školski Protokol  COVID 19.pdf

UPISI ŠK. GOD. 2021/2022

UPUTA - UPIS UČENIKA ŠKOLE U SLJEDEĆI RAZRED ŠK. GOD. 2021 2022.pdf
Podjela svjedodžbi osnovna i srednja glazbena škola, šk. god. 2020-2021 te 2019-2020.pdf
Redoslijed i raspored aktivnosti škole lipanj-kolovoz 2021. - učenici.pdf

UPISI PRVI RAZRED OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE, LJETNI ROK 1, ŠK.GOD. 2021/2022.pdf 
UPISI PREDŠKOLSKI PROGRAMI, LJETNI ROK 1, ŠK.GOD.2021/2022.pdf

Poveznice na online prijavnice:

Prijavnica za upis u 1. razred osnovne glazbene škole
Prijavnica za upis u glazbeni vrtić i početnički solfeggio

Upisi ljetni rok 1
UPUTA, UPIS U PRVI RAZRED OGŠ I PREDŠKOLSKE PROGRAME, 2021 2022
LOKACIJA-IVANICGRADSKA-REZULTATI-PRIJEMNOG-ISPITA-LJETNI-ROK-1.pdf
LOKACIJA TRAVNO, REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA, LJETNI ROK 1
LOKACIJA ZAPREŠIĆ, REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA, LJETNI ROK 1

 INFORMACIJE - SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA ŠK. GOD. 2020/2021
– srednja glazbena škola i pripremni program
Školski Protokol  COVID 19.pdf

UPISI ŠK. GOD. 2021/2022 SREDNJA ŠKOLA I PRIPREMNO OBRAZOVANJE

UPUTA LJETNI ROK NAKON PRIJEMNOG ISPITA, SLANJE PRIJAVNICE

UPUTA - UPIS UČENIKA ŠKOLE U SLJEDEĆI RAZRED ŠK. GOD. 2021 2022.pdf
Podjela svjedodžbi osnovna i srednja glazbena škola, šk. god. 2020-2021 te 2019-2020.pdf
Redoslijed i raspored aktivnosti škole lipanj-kolovoz 2021. - učenici.pdf

Uputa prijemni ispit za upis u 1.- Razred SGŠ I 1. Razred pripremnog obrazovanja
ODLUKA MZO-A, UPIS U SREDNJU ŠKOLU I PRIPREMNO OBRAZOVANJE, 2021/2022
PRIJAVNICA (PRETPRIJAVA), SREDNJA ŠKOLA I PREIPREMNO OBRAZOVANJE, 2021/2022

 Video - upis u školsku godinu 2020./2021.

Glazbeni vrtić- predškolski program
Namjenjen je djeci koja pokazuju interes za glazbu uzrasta od 4 do 6 godina u kojem kroz igru, pjesmu i zabavu upoznaju osnove glazbe i glazbala.
.
Početnički solfeggio predškolski program
Svi učenici koji pohađaju prvi i drugi razred osnovne škole mogu upisati i pohađati početnički solfeggio u kojem još nema nastave glazbala, a učenike se priprema za glazbeno školovanje, upoznaje s glazbalima i teorijom kao dio pripremnog programa za upis u prvi razred osnovne glazbene škole koju upisuju nakon položenog prijemnog ispita.

Osnovna glazbena škola
Osnovna glazbena škola upisuje se od trećeg razreda općeobrazovne škole i traje 6 godina. Osobito nadarena djeca mogu biti upisana i ranije. Tijekom cijelog školovanja učenici kroz učenje glazbe usvajaju i razvijaju glazbene vještine i sposobnosti, psihomotoričke sposobnosti te bolju koncentraciju. Učenje glazbe potiče apstraktno razmišljanje, samokontrolu te organiziranost i disciplinu u radu. U osnovnoj glazbenoj može se naučiti svirati flauta, gitara, glasovir, klarinet, tambura, harmonika,, saksofon, truba, violina , violončelo i udaraljke.

Dva puta tjedno učenici imaju individualnu nastavu glavnog predmeta (instrument) te skupnu nastavu solfeggia-teorije. Od trećeg razreda započinje i skupno muziciranje (zbor-orkestar). Nastava se odvija u turnusima obrnuto od nastave u osnovnoj školi. Nakon osnovne glazbene škole učenici mogu nastaviti školovanje kod nas u srednjoj glazbenoj školi Zlatka Balokovića.

U prvi pripremni razred srednje glazbene škole upisuju se kandidati koji nisu pohađali osnovnu glazbenu školu, nakon razredbenog postupka s ispitom glazbenog sluha, glazbenog pamćenja i glazbenog ritma. Kandidati za zanimanje glazbenik pjevač na razredbenom ispitu izvode i vokalne skladbe po slobodnom izboru. Za sva zanimanja osim glazbenika pjevača utvrđuje se i potrebna tjelesna sposobnost. Upis u prvi pripremni razred naše škole moguć je za zanimanja glazbenik: , kontrabasist,  klarinetist, saksofonist,  trubač,  udaraljkaš, pjevač i teorijski smjer.

U prvi pripremni razred upisuju se u pravilu kandidati s najviše navršenih 15 godina starosti, a iznimku čine zanimanja: glazbenik kontrabasist, do navršene 18. godine života te glazbenica pjevačica odnosno glazbenik pjevač koji se mogu upisati do navršene 20. odnosno 22. godine života.

U prvi razred srednje glazbene škole upisuju se učenici koji su uspješno završili osnovno glazbeno obrazovanje ili drugi pripremni razred srednje glazbene škole.

U razredbenom postupku vrednuju se i boduju: uspjeh u prethodnom obrazovanju (opći uspjeh, temeljni predmet struke, solfeggio i vladanje u V. i VI razredu osnovne glazbene škole ili I. i II. pripremnom razredu srednje glazbene škole), rezultati natjecanja i razredbeni ispit. Kandidati polažu temeljni predmet struke i solfeggio (za zanimanje glazbenik teorijski smjer polažu solfeggio kao temeljni predmet, i klavir).

Učenici upisuju prvi razred srednje glazbene škole u dobi do 17 godina, a iznimno do 18 godina. Izuzetak od ove odredbe odnosi se na zanimanja glazbenik kontrabasist, do navršene 20. godine života te glazbenica pjevačica do navršene 22. godine života odnosno glazbenik pjevač do navršene 24. godine života.

U našoj srednjoj  glazbenoj skoli može se upisati:  flauta, gitara, glasovir, klarinet, tambura, harmonika, saksofon, truba, violina , violončelo, udaraljke, kontrabas, solo pjevanje i teorija.

Kandidati zainteresirani za glazbenu teoriju, uz koju je obvezna nastava glasovira, upisuju se u srednju školu gdje se educiraju i pripremaju za studij muzikologije, glazbene teorije, kompozicije i dirigiranja, mogu upisati i učenici sa završenom osnovnom školom glasovira ili kojega drugoga glazbala, kao i svi kandidati koji na prijamnom ispitu pokažu potrebnu vještinu sviranja glasovira

Srednja glazbena škola traje 4 godine. Nju se može polaziti paralelno uz gimnaziju ili neku drugu  drugu četverogodišnju srednju školu. Učenici koji se opredjeljuju za isključivo glazbeno naobrazovanje te će im glazba biti životni poziv kod nas upisuju uz stručne glazbene nastavne predmete i općeobrazovne predmete koje pohađaju u muzičkom razredu Škole za primjenjenu umjetnost i dizajn.

Time stiču završnu svjedodžbu IV. stupnja obrazovanja glazbene umjetnosti određenog profila i zanimanja.